Menu

24.4. A kilencelemes hosszú Yagi-antenna

Ennek a hosszú Yagi-antennának pontosan 2λ a hossza, felépítését a 24.5. ábrán láthatjuk. Viszonylag keskeny sávú változatról van itt szó, de az Európában használatos 70cm-es amatőrsávban nyereségcsökkenés nélkül és biztosan használható.
Itt kell megjegyeznünk, hogy a 70cm-es sávot az amatőrök általában csak 432 és 436MHz között használják ki, néha 438MHz-ig. Ez egyrészt a területi sávfelosztásból következik, ugyanis a nemzetközi megállapodások (a genfi, 1959. évi határozatok) értelmében az 1. körzet (Európa, a Szovjetunió* ázsiai része, Afrika) csak a 430 és 440MHz közötti tartományt használhatja. Másrészt viszont

24.5. ábra. Kilencelemes hosszú Yagi-antenna a 70 cm-es sávra

a 70cm-es sávban majdnem mindig egy 2m-es adó frekvenciájának háromszorozásával jön létre az adási frekvencia. Minthogy pedig az 1. körzetben a 2m-es sávból is csak a 144 és 146MHz közötti részt szabad igénybe venni, a 70 cm-es sávra gyakorlatilag előre kiadódik a 432 MHz-től 438MHz-ig terjedő munkatartomány. Ebből következik, hogy a 70cm-es sávban lemondhatunk a különösen nagy sávszélességű antennákról.
Mechanikai és elektromos adatok
Az antennaelemek átmérője 4...6 mm
Az antenna hossza 1335mm
Talpponti ellenállása kb. 240Ω, szimmetrikus
Az antennanyereség kb.11,5dB
A hátrasugárzási csillapítás kb. 19 dB
Vízszintes nyílásszög, αE≈44°
Függőleges nyílásszög, αH≈48°

*1991-ig

Egy hatelemes Yagi-antenna 435 MHz-re
Tartalom
A 15-elemes hosszú Yagi-antenna DL0SZ szerint