Menu

25.1.4. A széles sávú discone körsugárzó

Egy további, függőlegesen polarizált és a táplálás tekintetében a koaxiális antennához nagyon hasonló, de különösen széles sávú körsugárzó az úgynevezett discone-antenna (25.4. ábra). Az angol discone szó a külalakra vonatkozik (disk = tárcsa és cone = kúp).

25.4. ábra. A discone-antenna

A normális dipólushoz képest ennek az antenná­nak a „nyeresége" a kis effektív magasság következtében mínusz 3 dB. Ezt a veszteséget többnyire elfogadhatjuk, ha arra gondolunk, hogy rendkívül nagy sávszélességet kapunk helyette. A 25.4. ábrán látható discone-antenna 60Ω-os koaxiális kábellel közvetlenül táplálható, átviteli sávja az itt közölt méretekkel kereken 85MHz-től körül­belül 500MHz-ig terjed.
Maga a kúp egy tölcsérszerűen behajlított rézlemez, de e helyett bármilyen más, lehetőleg forrasztható bádoglemez is megfelel. A körtárcsát is bármilyen bádoglemezből elkészíthetjük. A lemez vastagságának elektromosan nincs semmilyen je­lentősége. A tápkábelt alulról keresztülvezetjük a kúp nyílásán, és külső vezetőjét hozzáforrasztjuk a kúp csúcsához. A belső vezetőt a csúcstól 100mm távolságra összekötjük a vízszintes körtárcsa középpontjával. Megfelelő szigetelőkkel gondoskod­junk a körtárcsa mechanikai alátámasztásáról.
Ha a discone-antennát a példánkban közölt frekvenciatartománytól eltérő frekvenciákra akarjuk elkészíteni, a megadott méretek helyett (25.4. ábra) a D átmérőt (25.5. ábra) egyenlőnek vesszük a legnagyobb üzemi hullámhossz negyedével, a korongszerű felsőrész átmérőjét pedig 0,7D nagyságúra vesszük. Ezekkel a méretekkel 1:8 frekvenciaarányú sávra számíthatunk. A legkisebb üzemi frekvencia függvényében a 25.5. ábráról közvetlenül leolvashatjuk D értékét.

25.5. ábra. A discone-sugárzók D méretének meg határozása a MHz-ben kifejezett f legkisebb üzemi frekvencia alapján

Az antenna határfrekvenciája körülbelül 20%-kal kisebb a méretezési frekvenciánál. Ettől az alsó határfrekvenciától kezdve rohamosan nő a táp kábel mentén az állóhullámarány. A tárcsa átmérője az üzemi frekvencia megváltoztatásakor nagy mértékben befolyásolja a sugárzási diagramot. A túlságosan kicsi tárcsaátmérő csökkenti a sáv szélességet és a függőleges síkban a magassági szöget, vagyis eltolja a kúp irányában a sugárnyalábot.
A méretezésre közölt irányelvek betartásával 1,5 fölé nem nő a megadott frekvenciatartományban az állóhullámarány, de a frekvencia függvényében változni fog a függőleges síkban a sugárnyaláb magassági szöge.

 

Az 5/8λ hosszúságú sugárzó
Tartalom
A 145 MHz-es DDRR-antenna