Menu

25.2.2. A szögesített hajlított dipólus

Járműveken különösen jól használhatónak bizonyult a gyakorlatban a szögesített hajlított dipólus. Az egyenes hajlított dipólusból úgy alakítjuk ki, hogy két felét egymáshoz képest szögben behajlítjuk, ezáltal egy körülbelül 100°-os szög két szárává alakítjuk át őket. A talpponti ellenállás nem változik meg észrevehetően, továbbra is kereken 240Ω marad. A sugárzási diagram azonban az E síkban elliptikussá válik.
Mint tudjuk, a hajlított dipólusnak, akárcsak az egyenes félhullámú dipólusnak is, az E síkban nyolcas alakú a sugárzási diagramja, a sugárzási maximumok merőlegesek a dipólus tengelyére, a sugárzási minimumok pedig tengelyirányúak (25.11. ábra). A 100°-ban behajlított dipólus sugárzási maximumai körülbelül 1dB-lel kisebbek, és az egyenes dipólussal előállított legnagyobb vételi feszültségnek ennek megfelelően csak a kereken 90%-át kapjuk meg vele. A nullahelyeket ugyanakkor megszünteti a szögesítés, és a minimumokban is megkapjuk a körülbelül 45%-os feszültséget. A gyűrűs dipólushoz viszonyítva nagyjából csak a fele feszültséget kapjuk meg (a szöggé átalakított hajlított dipólus főirányára vonatkoztatva), és a minimumok irányában még mindig valamivel jobb a szögdipólus, mint a gyűrűs antenna. Ezért csak ott szabad gyűrűs dipólust alkalmazni, ahol kis méreteket, tetszetős külsőt és közel kör alakú sugárzási diagramot akarunk kapni. Ha nincsenek ilyen követelményeink, érdemes előnyben részesíteni a szögesített hajlított dipólust. Ilyen dipólust mutat a 25.12. ábra; azt is megfigyelhetjük a fényképen, hogyan célszerű felerősíteni az antennát a gépkocsira.

25.12. ábra. Sarokszerűen kialakított hajlított dipólus gépkocsira (fotó: Egon Koch)

A sugárzási tulajdonságok tekintetében egyen rangú ugyan a szögesített normális dipólus és a szögesített hajlított dipólus, nagyobb (240Ω) talpponti ellenállása miatt azonban többnyire az utóbbit részesítjük előnyben. Ha a szögesített hajlított dipólust nem 240Ω-os szalagvezetékkel, hanem 60Ω-os koaxiális kábellel akarjuk táplálni, iktassunk be egy félhullámú kerülővezetéket is (a 7.5. alfejezet szerint) vagy egy feltekercselt kéthuzalos vezetéket (Guanella-transzformátort) a 7.7. alfejezet szerint. Ebben a gyakorlati esetben szögesített egyhuzalos dipólust is alkalmazhatunk, és a koaxiális kábelt egy rövid gamma-illesztéssel csatlakoztathatjuk, de elektromosan és mechanikailag is előnyösebb a hajlított dipólusos megoldás.
Minthogy a szögesített dipólusnak mindig van egy többé-kevésbé domináló sugárzási főiránya, kiemelt sugárzási irányú körsugárzónak is nevezzük. A dipólus két felével bezárt szög változtatásával befolyásolni lehet az E diagram alakját. Mint a 10.31. ábrán láthatjuk, annál jobban tudjuk kitölteni a minimumokat, minél hegyesebb szöget zár be egymással a dipólus két fele.
Néha olyan dipólusokkal is találkozunk, amelyek U, S vagy Z alakúra vannak behajlítva. Ezek a különleges formák elvileg nem különböznek a szögesített hajlított dipólustól, inkább csak arról van itt szó, hogy a közelítőleg kör alakú sugárzási diagramon kívül tetszetős alakot is adhassunk az antennának.

A gyűrűs dipólus (haloantenna)
Tartalom
A keresztdipólus