Menu

25.2.3. A keresztdipólus

A vízszintes síkban közel kör alakú diagramot a keresztdipólussal érünk el. Sorompóantenna; quirl-antenna és turnstile néven is ismeretes ez az antennatípus. Két egyenes félhullámú dipólusból vagy hajlított dipólusból tevődik össze oly módon, hogy ezek a dipólusok keresztszerűen, egymásra merőlegesen helyezkednek el, mint vázlatos rajzban a 25.13. ábrán látjuk. A kör alakú sugárzási

25.13. ábra. A keresztdipólus

diagram megvalósítása végett egymáshoz képest 90° fáziseltolással kell táplálni a két dipólust. Ezt a fáziskülönbséget a dipólusok közé beiktatott kerülővezetékkel érjük el. Ennek a vezetéknek az elektromos hossza λ/4 (ne feledkezzünk el a rövidülési tényező figyelembevételéről!), hullám ellenállása pedig egy dipólus talpponti ellenállásával nagyjából egyenlő nagyságú. Ez azt jelenti, hogy a negyedhullámú kerülővezeték hullámellenállásának 60Ω-nak kell lennie, ha a keresztdipólust egyenes félhullámú dipólusok alkotják, és 240Ω-nak, ha keresztezett hajlított dipólusokat használunk fel. Minthogy a táppontban párhuzamosan van kapcsolva a két dipólus, a tápponti ellenállás is lecsökken a felére. Ily módon az egyenes dipólusfelekből összeállított keresztdipólusban kereken 30, a hurkolt keresztdipólusban pedig körülbelül 120Ω ellenállást kapunk. E táplálási nehézségek miatt az amatőr-gyakorlatban ritkák a keresztdipólusok, hiszen az egyszerűbb szögesített dipólussal kisebb költség árán is hasonló eredményeket kapunk. Ezenkívül a frekvenciafüggő összekötő vezetéke miatt a keresztdipólus nak nagyon keskeny a sávja.
Ultrarövid hullámú vételre és tv-vételre majd nem mindig hajlított dipólusok keresztezésével készül a quirl-antenna. Eleinte az ultrarövid hullámú műsoradókhoz is alkalmazták mint kör sugárzó adóantennát a keresztdipólust, de többnyire többszintes emeletes változatban. Ha több keresztdipólust helyezünk el egymás felett, a függőleges síkban bekövetkező nyalábolás folytán antennanyereségre teszünk szert, de a vízszintes síkban változatlanul megmarad a kör alakú diagram. Az antennanyereség nagyságát elsősorban az szabja meg, hogy mekkora a távolság a kereszt dipólusos emeletek között. A kétszintes rendszerben és a szintek között 0,5λ távolsággal kereken 1,2dB az antennanyereség; az 1,4dB maximumot akkor kapjuk meg, amikor 0,67λ-ra állítjuk be a szintek közötti távolságot. A négyszintes rendszerben 2,5dB nyereséget kapunk, ha 0,5 és 3,7dB-t, ha optimálisan 0,82 hullámhossz mindenhol az egymást követő szintek közötti távolság.

A szögesített hajlított dipólus
Tartalom
A saperturnstile vagy más néven batwing-antenna