Menu

25.2.4. A saperturnstile vagy más néven batwing-antenna

Közeli rokonságban áll a keresztdipólussal a superturnstile-antenna, amely egyébként batwing néven is ismeretes (batwing angolul denevér szárnyat jelent). Ebben az esetben is keresztdipólusról van szó, de a sávszélesség növelésére nagy felületű dipólusszárakat kell kialakítani, ezért denevérszárnyakhoz hasonló szerkezetet kapunk.
A batwing-dipólus kialakulásának egyes fázisait a 25.14. ábrán láthatjuk. Egyszerű egyenes félhullámú dipólusból indulunk ki, és hogy nagy sávszélességet kaphassunk, „vastag" dipólussá kell átalakítanunk ezt a kiindulási alakot. Ezt többek között úgy érhetjük el, hogy a dipólus két szárát a 25.14.(a) ábrának megfelelően három szöggéképezzük ki. Ilyen pillangódipólusokkal a deciméteres hullámok tartományában mint széles sávú sugárzókkal gyakran találkozhatunk.

25.14. ábra. A batwing-dípólus származtatása a pillangó dípólusból

Ennek a pillangószerű dipólusnak a sávszélességét még tovább növelhetjük, ha a táppontban a 25.14. (b) ábra szerint két további zárt negyedhullámú vezetékdarabot csatlakoztatunk. A következő lépés elvezet a 25.14.(c) ábrához. Itt már kitöltöttük a felületeket, és a két zárt negyedhullámú vezeték most egy λ/2 hosszúságút alkot a két téglalap között. A rés geometriai középvonalában van a táppont. A berajzolt nyilak a dipólusfelületen folyó áramok irányát adják meg. Az árameloszlás és a frekvenciaviszonyok megjavítására most kivágunk a 25.14.(d) ábra szerint egy részt a két felületből oly módon, hogy a körvonalak denevérszárnyakra emlékeztessenek. Végül ezt a tömör dipólusszárnyat rácsszerkezettel helyettesíthetjük; amivel a batwing-antenna megkapja végleges alakját [25.14.(e) ábra].
Ez a dipólus igen széles sávú, és tápponti impedanciája kereken 70Ω-ot tesz ki. Hogy a vízszintes síkban közel kör alakú sugárzási diagramot kapjunk, a keresztdipólushoz hasonlóan derék szögben összeillesztünk két batwing-antennát, és 90° fáziseltolással gerjesztjük őket. Üzletszerű használatra több ilyen antennát emeletesen egy más fölé szerelnek, és így jön létre az úgynevezett superturnstile. Az ultrarövid hullámú műsoradásban és a tv-műsorok kisugárzására nagyon elterjedt ez az antennarendszer, a rádióamatőrök gyakorlatában azonban alig van jelentősége.

A keresztdipólus
Tartalom
A máltai kereszt alakú antenna