Menu

25.2. Vízszintesen polarizált ultrarövid hullámú körsugárzók

A vízszintesen polarizált körsugárzó megvalósítása bizonyos anyagi áldozatokat követel, különösen ha minél kerekebb sugárzási diagramot kívánunk. Ha nem akarunk függőleges irányban többszintes rendszert vagy valamilyen egyéb összetett sugárzót, a normális dipólus főirányú sugárzásához képest csak veszteségek árán valósít hatjuk meg a kör alakú diagramot.
Az egyenes félhullámú dipólus, mint tudjuk, már eleve irányhatású, hiszen a hossztengelyére főképpen merőleges irányban sugároz (nyolcas alakú a jelleggörbéje), és E diagramjában két határozott nullairányt kapunk. Ha a rendelkezésünkre álló teljesítményt a vízszintes síkban minden irányban egyenletesen elosztjuk, nyilvánvalóan csökkenni fog a főnyaláb, mert ennek rovására töltjük ki a sugárzási minimumokat. Ily módon csak átvitt értelemben beszélhetünk veszteségről.

Függőlegesen polarizált, emeletes körsugárzók
Tartalom
A gyűrűs dipólus (haloantenna)