25.1.3. Az 5/8λ hosszúságú sugárzó

 

Ha a függőlegesen polarizált rúdantennát λ/2-nél hosszabbra vesszük, a függőleges síkban meg jelenik egy meredek második sugárnyaláb. Ezzel egyidejűleg megnő a lapos szögben kisugárzott főnyaláb is. Mint a 19.7.(d) ábrán láthatjuk, 5/8λ, hossz beállításával maximumot ér el a lapos kisu­gárzás. A sugárzó hosszának további növelése közben csökkenni kezd a lapos nyalábban kisugár­zott energia, és növekszik a meredek sugárnyaláb. Az 5/8λ hosszúságú függőleges sugárzóval kapjuk meg minden más egyszerű függőleges antennához képest a legkisebb magassági szöget a függőleges síkban. Minthogy a függőleges síkban a függőleges félhullámú sugárzóval elérhető értékhez viszonyít­va a nyílásszög ugyanekkor csökken, az antenna­nyereség körülbelül 3dB [19.7.(c) és (d) ábra].
Mivelhogy azonban 5/8λ, nem rezonanciahossz, induktivitás beiktatásával meg kell növelni 3/4λ-ra az 5/8λ, méretű antenna elektromos hosszát. Az egészhullámú rezonanciához még hiányzó utolsó λ/4 szakaszt radiálokkal képezzük ki, akárcsak a goundplane esetében.

25.3. ábra. Az 5/8λ hosszúságú sugárzó a 2 m-es sávra

A 25.3. ábrán a 2 m-es sávra vázoltunk fel egy 5/8λ sugárzót. A függőleges rész teljes hossza 1215mm, a négy radiális szakasz mindegyike 490mm. A hosszabbító tekercs 1,6 mm-es huzal­ból 11 menetet tartalmaz, a tekercstest átmérője l/4 hüvelyk (6,35 mm) legyen. Ezen a tekercstesten 38mm mentén egyenletesen osztjuk el a 11 menetet.
A rezonanciafrekvenciát a menetek eltolásával lehet változtatni. Nagyobb változások eléréséhez hozzátehetünk vagy levehetünk egy-egy menetet. Az antennavezető hordozóanyagának nagyon jól beválik egy üvegszál erősítésű poliészterből készített horgászrúd, és erre egyúttal közvetlenül ráhe­lyezhetjük a hosszabbító tekercset is. A 2m-es sávnak megfelelő méreteket mind megtaláljuk a 25.3. ábrán. Ez az antenna is nagyon jól felhasz­nálható a mozgó állomásokon.

A függőleges félhullámú sugárzó
Tartalom
A széles sávú discone körsugárzó