3.2.2.2. A környezet hatása a függőleges antennák jelleggörbéjére

 

Az amatőr gyakorlatban függőlegesen polarizált antennákkal - az ún. Ground-Plane kivételével (lásd a 19.4.1. pontot) - ritkán találkozunk. Függőlegesen polarizált antenna E síkbeli jelleggörbéje (amely ez esetben tehát a függőleges sugárzási jelleggörbe) a talajreflexió következtében deformálódik. A 3.15. ábrán egy olyan függőleges  dipólus függőleges sugárzási jelleggörbéje látható, amely a talajszint felett nagy magasságban van.  A nyaláb alsó, vonalkázott része azt a hozzávetőleges szögtartományt jelképezi, amely irányban kilépő sugárzás - az antenna magasságának csökkentésekor - a talajfelszínen reflektálódik. Mint a 3.2.2.1. alpontban kimutattuk, a sugárzórendszer

 

3.15. ábra. A talajfelszín felett igen nagy magasságban levő függőleges félhullámú dipólus függőleges síkbeli jelleggörbéje

 

Geometriai középpontjának talajszint feletti, hullámhosszban kifejezett magasságának függvényében a visszavert és közvetlen hullámok vektoriálisan összegeződnek. A 3.16. ábrán az összegeződés eredménye látható, különböző magasságban levő függőleges dipólus esetében, amikor is a leglaposabb sugárzási szög 0°. Ez azt jelenthetné, hogy a főnyaláb nagyon laposan, szinte érintőlegesen halad a talajszint felett. Ez az ionoszféra-hullámterjedés szempontjából rendkívül előnyös lapos sugárzás sajnos csak korlátozottan érvényesül, minthogy az 5°-nál kisebb szögtartományban kilépő energia legnagyobb része a talajszint-abszorpció következtében elvész. Az ábrán szaggatott vonallal jelöltük ezt a talaj menti veszteséget.

 

3.16. ábra. Függőleges félhullámú dipólus függőleges síkbeli sugárzási jelleggörbéje a telepítési magasság (a sugárzó geometriai középpontja és a talajfelszín közötti távolság) függvényében ideális talaj esetén:

(a) telepítési magasság 1/4λ; (b) telepítési magasság 3/4λ;

(c) telepítési magasság 1/2λ; (d) telepítési magasság 1λ

 

A környezet hatása a vízszintes antennák jelleggörbéjére
Tartalom
Az antennanyereség