5.1.1.1. A nagyfrekvenciás tápvonalak dielektrikuma

 

Az elektromágneses hullám c terjedési sebessége függ a közeg permittivitásátl (e dielektromos tényezőjétől), amelyben terjed. Legnagyobb a terjedési sebesség a levegőben (c =3" 108 m/s), amelynek permittivitása 1. Minden egyéb folyékony vagy szilárd anyag relatív permittivitása (εr) nagyobb, mint 1.

A

 

összefüggésből kitűnik, hogy a c terjedési sebesség minden esetben csökkenni fog, ha a dielektrikum  nem levegő, hanem valamilyen más szigetelőanyag.

 

5.1. táblázat. Különféle szigetelőanyagok permittivitása (dielektromos tényezője)

Szigetelőanyag

Permittivitás

εr

Amenit

Bakelit

Epoxi-műgyanta

Csillám

Levegő

Papír (szigetelő)

Pertinax

Plexi

Poli-izo-butilén

Polisztirol

PVC

Porcelán (műszaki)

Porcelán (nagyfrekvenciás)

Rétegelt lemez

Stiroflex

Szteatit

Trolitul

Ultraporcelán

veg

3,5

4,0. . .4,6

3,5

4,0. . . 4,8

1,0

2,2

5,0...6,5

3,0. . . 3,6

2,2. . . 2,6

2,2. . . 2,6

3,1 . . . 3, 5

6,5

6,0

4. . .6

2,5

6,0

2,4

6 3. . .7,5

4,0. . .10

                       

Az 5.1. táblázatban néhány gyakrabban alkalmazott szigetelőanyag relatív permittivitását tün­tettük fel.

Az ipar általában olyan nagyfrekvenciás tápvonalakat gyárt, amelyeknél a huzalok közét valamilyen szigetelőanyag tölti ki. Minthogy a dielektrikumban az elektromágneses hullám terjedési sebessége kisebb, mint a levegőben, a hullámellenállás kiszámításakor ez figyelembe veendő; ezért az (5.2) . . . (5.5) kifejezések az alábbiak szerint mdosulnak:

a)      Kéthuzalos tápvonal műanyag dielektrikummal

 

illetve,

b)      Műanyag-szigeteléses koaxiális kábel

illetve,

Ha a dielektrikum mesterséges légzárványokat tartalmaz (az n. habosított műanyag, korszerű kábelszigetelőként egyre inkább kezd elterjedni), a tömör szigetelőnél jval kisebb eredő permittivitással kell számolni.

Az alkalmazott szigetelőanyag permittivitásának ismeretében a tápvonal rövidítési tényezője (k) is számíthat. A rövidítési tényező egyébként egy olyan sebességi állandnak tekinthető, amelynek értéke mindig kisebb, mint 1. rtékét megkapjuk, ha a vonal menti hullámterjedési sebességet elosztjuk a hullámterjedés szabad térben mérhető sebességével.

A rövidítési tényező ezen kívül számíthat az alábbi összefüggésből:

értékét a különféle nagyfrekvenciás tápvonalak  műszaki adatlapjaiban általában közlik. Az antennagyakorlatban többek között olyankor van szükség a rövidítési tényező ismeretére, amikor nagyfrekvenciás tápvonalbl egy akkora darabot kell levágni, amely adott frekvencián rezonanciában van (pl. hangolcsonk).

 

 

A tápvonal hullámellenállása

Tartalom

A hullámellenállás mérése egyszerű eszközökkel