<HTML> <HEAD> <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> <TITLE>Antennaknyv - A negyedhullm transzformtor (Q-Match)</TITLE> </HEAD> <BODY> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 12.0pt" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">6.5. A negyedhullm transzformtor (Q-Match)<o:p></O:P></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p></O:P></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify">Mint az 5.2.3. pontban lttuk, az elektromosan<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>/4 hosszsg, Z hullmellenlls kthuzalos<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>tpvonal (kettQs vezetk) <I>Z</I><SUB>bem</SUB> bemeneti s <I>Z</I><SUB>kim</SUB><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>kimeneti ellenllsa kztt az (5.31) sszefggs<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ll fenn</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I>Z</I> ="<I>Z</I><SUB>bem</SUB> " <I>Z</I><SUB>kim</SUB></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p></O:P></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify">Ez azt jelenti, hogy a /4-es tpvonal <I>Z</I> hullm ellenllsnak mindig az illesztendQ <I>Z</I><SUB>bem</SUB> s <I>Z</I><SUB>kim</SUB> impedancik mrtani kzepnek kell lennie. A fenti sszefggs trendezsbQl kapjuk:</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><IMG style="WIDTH: 212px; HEIGHT: 45px" height=48 alt="" src="abra/66k.jpg" width=194>&nbsp;<o:p></O:P></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify">Ha <I>Z</I><SUB>bem</SUB> a rendelkezsre ll tpvonal hullm ellenllst, <I>Z</I><SUB>kim</SUB> pedig a tplland antenna talpponti ellenllst jelenti, akkor a fenti sszefggsbQl az illesztshez szksges negyedhullm transz forml tpvonal <I>Z</I> hullmellenllsa szmthat.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify">A 6.8. brn egy ilyen  gyakran Q-Match-nak nevezett  negyedhullm transzformtor vzlata lthat. Ez a tpus transzforml tpvonal mindenfle szimmetrikus tplls antennarendszer s az sszes szimmetrikus tpvonal esetben alkalmazhat, feltve, hogy a transzformtor szmtott <I>Z</I> ellenllsa olyan rtk, amely mechanikailag mg megvalsthat. Ez gyakorlatilag az 50. . .600-os hullmellenlls-tartomnyban rhetQ el.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></O:P></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><IMG alt="" src="abra/68abra.jpg" > </SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">6.8. bra</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">. <I>Negyedhullm transzformtor (Q-Match)<o:p></O:P></I></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify"><B>Plda.</B> Egy 120 talpponti impedancij antenna rendszert olyan kthuzalos tpvonallal akarunk tpllni, amelynek hullmellenllsa 280. Az illesztshez szksges negyedhullm tpvonal hullmellenllsa:</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Z="120" 280="33 600H"183.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p></O:P></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify">Az <A href="http://hg5cfj.uw.hu/dm2abk/511page.html">5.4.</A> bra diagramja alapjn <I>Z</I>=183 hullm ellenlls, kthuzalos tpvonalnl a vezetk-trkz<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>s a huzaltmrQ arnya 2,5:1, ha a szigetelQ-trkz; levegQ.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify">Ha nem treksznk a legvesztesgmentesebb megoldsra, akkor a kereskedelemben kaphat nagyfrekvencis tpvonalak (pl. szalagkbel) is fel hasznlhatk /4 transzformtor-tagknt, ha hullmellenllsuk a szksges rtkq. A kvnt hullmellenlls tbb tpvonal prhuzamos kapcsolsval is elQllthat. gy pl. 140-os hullmellenlls vonalat kapunk, ha kt darab /4 hosszsg 280-os szalagkbelt ktnk prhuzamosan. Egy 240-os s 300-os szalagkbel eredQ ellenllsa:</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 188px; HEIGHT: 53px" height=50 alt="" src="abra/66ak.jpg" width=166 > </P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify" dir=ltr align=center> A prhuzamos kapcsols alkalmval gyelni kell arra, hogy a kt tpvonaldarab klcsnsen ne befolysolhassa egymst. Ezrt egymstl minl tvolabb s mechanikailag rgztve kell telepteni Qket. Mretezskor ne feledkezznk meg a szalag kbelek rvidtsi tnyezQinek figyelembevtelrQl! A klnfle szalagkbelek rvidtsi tnyezQje a mqszaki adatokban tallhat (polietiln-szigetelses szalagkbeleknl ltalban 0,82 krli).</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify">Az ilyen transzforml tpvonalak legfQbb htrnya, hogy az illesztsen utlag vltoztatni, javtani nem tudunk; ez csak akkor lenne lehetsges, ha a tpvonal hullmellenllsa kismrtkben vltoztathat lenne.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify">Mint a 6.9. brn lthat vzlatbl kitqnik, az ultrarvid hullm tartomnyban a vltoztathat hullmellenlls negyedhullm transzformtor arnylag egyszerqen valsthat meg. A mqanyag alaplap bal oldaln kt hzag van, ebben cssztat hat el a tpvonal bal oldali vezetkszakaszt rgztQ kt, szigetelQanyagbl kszlt tartelem.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify">Az alaplap jobb oldaln 3-3 furat van; ezekben rgztjk a jobb oldali vezetkszakaszt rgztQ tartelemeket. A jobb oldali vezetk tszerelsvel szakaszosan, a bal oldalival pedig folyamatosan vltoztathatjuk a trkzt, vagyis a tpvonalszakasz hullmellenllst. A tartelemek j minQsgq, lehetQleg kisvesztesgq, idQjrsll mqanyagbl (pl, plexi, polisztirol) kszlhetnek.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>A vonaldarab befogadsra szolgl horonyrl tbb, klnfle mretq is kszthetQ. gy klnbzQ tmrQjq csvek is rgzthetQk benne (lsd a<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>6.9. brt). Egy ilyen vltoztathat transzformtorral 150 s 500 kztt mindenfle hullm ellenlls-rtk bellthat.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; TEXT-ALIGN: justify">A Q-Match termszetesen elkszthetQ aszimmetrikusan is, amikor pl. koaxilis kbel segtsgvel aszimmetrikus antennt (pl. groundplane) akarunk tpllni. Minthogy azonban a kereskedelemben kaphat koaxilis kbelek hullmellenllsa meglehetQsen egyforma, ilyenkor rendszerint hzilag kell elkszteni a kvnt hullmellenlls koaxilis /4-es tpvonalat (lsd az <A href="511page.html">5.5.</A> s az <A href="511page.html">5.6.</A><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>brkat). A mechanikai kivitelezssel jr nehzsgek miatt koaxilis negyedhullm transzformtorok az amatQr-gyakorlatban ritkn fordulnak elQ.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></O:P></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><IMG alt="" src="abra/69abra.jpg" > </SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">6.9. bra</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">. <I>Vltoztathat hullmellenlls negyedhullm illesztQtranszformtor mechanikai vzlata</I>:<o:p></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18.7pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(a) ellnzet; (b) oldalnzet;(c)tartelem rszletrajza<o:p></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt"><o:p></O:P></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><A href="64page.html">Az Omega-illeszts</A></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="content.html">Tartalom</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="66page.html">A negyedhullm illesztQcsonk (stub)</A></P> </BODY> </HTML>