Menu

Tartalom

 

    Előszó

1. Elektromágneses rezgések

   1. 1. Az elektromágneses erőtér

         1. 1. 1. Az elektromos erőtér

         1. 1. 2. A mágneses erőtér

         1. 1. 3. Összefüggés az elektromos és mágneses erőtér között

         1. 1. 4. Váltakozó elektromágneses erőtér

         1. 1. 5. Síkhullámok

         1. 1. 6. A térerősség

         1. 1. 7. Az elektromágneses hullámok polarizációja

         1. 1. 8. Reflexió, refrakció, és diffrakció

2. Elektromágneses hullámok terjedése

   2. 1. Az atmoszféra

         2. 1. 1. A troposzféra

         2. 1. 2. A sztratoszféra

         2. 1. 3. Az ionoszféra

   2. 2. Felületi és térhullámok

         2. 2. 1. A felületi hullámok terjedése

         2. 2. 2. A térhullámok terjedése

   2. 3. A rövidhullámok terjedése

         2. 3. 1. Hullámterjedés a 80m-es amatőrsávban

         2. 3. 2. Hullámterjedés a 40m-es amatőrsávban

         2. 3. 3. Hullámterjedés a 20m-es amatőrsávban

         2. 3. 4. Hullámterjedés a 15m-es amatőrsávban

         2. 3. 5. Hullámterjedés a 10m-es amatőrsávban

   2. 4. Az ultrarövid hullámok terjedése

         2. 4. 1. Az ultrarövid hullámok kvázioptikai terjedése

         2. 4. 2. Az ultrarövid hullámok nagytávolságú terjedése

                  2. 4. 2. 1. Troposzférikus nagytávolságú terjedés

                  2. 4. 2. 2. Szórthullám-terjedés (scatter)

                  2. 4. 2. 3. Az ultrarövid hullámok visszaverődése meteor-nyomvonalakról

                  2. 4. 2. 4. Az ultrarövid hullámok visszaverődése az északi fényről

                  2. 4. 2. 5. Az ultrarövid hullámok reflexiója a sporadikus E-rétegről

                  2. 4. 2. 6. Az ultrarövid hullámok reflexiója a Hold és mesterséges holdak felszínéről

3. Az antennák működése és tulajdonságai

   3. 1. A félhullámú dipólus

         3. 1. 1. Áram- és feszültségeloszlás a félhullámú sugárzón

         3. 1. 2. Az antenna impedanciája

         3. 1. 3. A sugárzási ellenállás

         3. 1. 4. A félhullámú dipólus, mint rezgőkör

         3. 1. 5. A rövidítési tényező

         3. 1. 6. A félhullámú dipólus hatásos hossza (hatásos magasság)

   3. 2. Az antenna irányhatása és nyeresége

         3. 2. 1. A sugárzási jelleggörbe

         3. 2. 2. A félhullámú dipólus sugárzási tulajdonságai

                  3. 2. 2. 1. A környezet hatása a vízszintes antennák jelleggörbéjére

                  3. 2. 2. 2. A környezet hatása a függőleges antennák jelleggörbéjére

         3. 2. 3. Az antennanyereség

                  3. 2. 3. 1. A nyereség meghatározása

                  3. 2. 3. 2. Vonatkozási antennák

                  3. 2. 3. 3. A nyereség és a sugárzási jelleggörbe közötti összefüggés

4. Dipólus antennák

   4. 1. A hurok-dipólus

   4. 2. Teljeshullámú dipólusok

   4. 3. Széles sávú dipólusok

5. Antennák táplálása

   5. 1. Tápvonalak

         5. 1. 1. A tápvonal hullámellenállása

                  5. 1. 1. 1. A nagyfrekvenciás tápvonalak dielektrikuma

                  5. 1. 1. 2. A hullámellenállás mérése egyszerű eszközökkel

         5. 1. 2. Kéthuzalos tápvonalak

         5. 1. 3. Koaxiális kábelek

         5. 1. 4. Nagyfrekvenciás tápvonalak csillapítása

         5. 1. 5. Nagyfrekvenciás tápvonalak használata

         5. 1. 6. Nagyfrekvenciás lápvonalak jelölése

         5. 1. 7. Egyhuzalos tápvonal (Goubau-vezeték)

   5. 2. Nagyfrekvenciás tápvonalak fizikai tulajdonságai

         5. 2. 1. Feszültségeloszlás a kéthuzalos tápvonal mentén

         5. 2. 2. Állóhullámok, és káros sugárzás okozta veszteségek

         5. 2. 3. A kéthuzalos tápvonal, mint hangolóelem

   5. 3. A táplálás módjai

         5. 3. 1. Az illesztett tápvonal

         5. 3. 2. A hangolt tápvonal

6. Illesztő- és transzformáló egységek

   6. 1. A delta-illesztés

   6. 2. A T-illesztés

   6. 3. A gamma-illesztés

   6. 4. Az Omega-illesztés

   6. 5. A negyedhullámú transzformátor (Q-Match)

   6. 6. A negyedhullámú illesztőcsonk (stub)

         6. 6. 1. Az aszimmetrikus hangolócsonk

   6. 7. Illesztés koncentrált elemekkel

         6. 7. 1. A Boucherot-híd mint illesztőtag

         6. 7. 2. Seefried-féle impedanciatranszformátor

   6. 8. Ideiglenes illesztési megoldások

 

7. Szimmetrizáló transzformátorok

   7. 1. A negyedhullámú záróüreg

   7. 2. A Pawsey-féle szimmetrizáló tag

   7. 3. Az EMI-hurok

   7. 4. A szimmetrizáló csonk

   7. 5. A félhullámú szimmetrizáló elem

   7. 6. A Balun-vonal

   7. 7. A felcsévélt kéthuzalos tápvonal, mint szimmetriatranszformátor

         7. 7. 1. Felcsévélt kéthuzalos tápvonal, mint szimmetria- és impedanciatranszformátor

   7. 8. A koaxiális kettős fojtó, mint szimmetriatranszformátor

 

8. Tápvonalak csatlakoztatása adók végfokozatához

   8. 1. Illesztett tápvonalak csatlakoztatása teljesítmény-végfokozatokhoz

         8. 1. 1. Koaxiális kábelek csatlakoztatása

                  8. 1. 1. 1. Collins - szűrök méretezése

                  8. 1. 1. 2. Koaxiális kábelek csatlakoztatása ultrarövid hullámú végfokozatokhoz

         8. 1. 2. Szimmetrikus illesztett tápvonalak csatlakoztatása

   8. 2. Hangolt tápvonalak csatlakoztatása végfokozatokhoz

   8. 3. Összefoglalás

 

9. Rövidhullámú antennák

 

10. Félhullámú antennák

   10. 1. Egysávos antennák

         10. 1. 1. Az Y-antenna

         10. 1. 2. Sodort tápvonalú félhullámú dipólus

         10. 1. 3. Koaxiális kábellel táplált dipólus

         10. 1. 4. A hurok dipólus

   10. 2. Többsávos félhullámú sugárzók

         10. 2. 1. Zeppelin-antenna

                  10. 2. 1. 1. Többsávos Zeppelin-antenna

                  10. 2. 1. 2. A kettős Zeppelin (doublet)

         10. 2. 2. A Windom-antenna

                  10. 2. 2. 1. Többsávos Windom-antenna

         10. 2. 3. Szimmetrikus táplálású többsávos Windom-antennák

         10. 2. 4. Koaxiális táplálású illesztett háromsávos antenna

         10. 2. 5. Illesztett többsávos dipólus

         10. 2. 6. Koaxiális kábellel táplált többsávos antenna

         10. 2. 7. G5RV többsávos antenna

         10. 2. 8. A W3DZZ többsávos antenna

   10. 3. Kis helyigényű antennák

         10. 3. 1. A kétsávos T-antenna

         10. 3. 2. Rövidített dipólus a 80 és 40m-es sávhoz

         10. 3. 3. A huzalpiramis

   10. 4. Körsugárzó V-dipólus

         10. 4. 1. A teljeshullámú V-dipólus

 

11. Huzalantennák

   11.1. Az L-antenna, mint többsávos antenna

   11. 2. A Fuchs-antenna

   11. 3. A DL7AB többsávos antenna

   11. 4. A V antenna

         11. 4. 1. A V-csillagantenna

         11. 4. 2. Emeletes V-antenna

         11. 4. 3. Tompaszögű V-antenna

   11. 5. A nyitott rombuszantenna

 

12. Aperiodikus antennák

   12. 1. Lezárt huzalantennák

   12. 2. A T2FD antenna

   12. 3. A lezárt V-antenna

   12. 4. Lezárt rombuszantennák

         12. 4. 1. Rombuszantennák táplálása

         12. 4. 2. A lezáróellenállás

         12. 4. 3. Rombuszantennák méretezése és kivitelezése

         12. 4. 4. Többsávos üzem

         12. 4. 5. Különleges kivitelű rombuszantennák

 

13. Azonos fázisban gerjesztett dipólus-kombinációk (oldalsugárzó antennák)

   13. 1. A dipólus-sor (kollineáris dipólusok)

   13. 2. A dipólusfal (emeletes dipólusok)

   13. 3. Dipóluscsoportok (dipólusfüggönyök)

   13. 4. Irányító hatású huzalantennák gyakorlati kivitele

         13. 4. 1. A kettős dipólus

         13. 4. 2. A Franklin-antenna

         13. 4. 3. Fekvő H-antenna (Lazy-H)

                  13. 4. 3. 1. Emeletes egészhullámú V-dipólus

                  13. 4. 3. 2. Bisquare-sugárzó

                  13. 4. 3. 3. A six-shonter

                  13. 4. 3. 4. A Sterba-antenna

 

14. Hosszsugárzó dipólusrendszerek

   14. 1. W8JK irányhatású antennája

         14. 1. 1. Hurok alakú elemekkel ellátott W8JK antennák

   14. 2. Egyoldalas iránydiagrammal jellemezhető hosszsugárzók

         14. 2. 1. A ZL special beam

         14. 2. 2. A HB9CV antenna

         14. 2. 3. Az átkapcsolható kételemes irányított sugárzó

 

15. Egészhullámú hurokkal működő, irányhatású antennák

   15. 1. A Quadelem

   15. 2. A téglány

   15. 3. A deltahurok

   15. 4. Reflektoros egészhullámú hurok

         15. 4. 1. A cubical quad

         15. 4. 2. A ringbeam

                  15. 4. 2. 1. A kételemes ringbeam

                  15. 4. 2. 2. A háromelemes ringbeam

         15. 4. 3. A kalickaantenna G4ZU szerint

         15. 4. 4. A swiss quad

                  15. 4. 4. 1. Tanácsok a swiss quad antennák megépítéséhez

         15. 4. 5. Delta alakú hurkot tartalmazó irányhatású antennák

                  15. 4. 5. 1. Delta loop antennák a 10 és 15m-es sávra

 

16. Sugárzáscsatolású antennaelemekkel ellátott, elforgatható iránysugárzók

   16. 1. A forgatható iránysugárzók gazdaságossága

   16. 2. A vízszintes helyzetű és elforgatható kételemes iránysugárzó

   16. 3. Vízszintes, háromelemes Yagi-antennák

   16. 4. A forgatható iránysugárzó táplálása

   16. 5. Az antennatartó

   16. 6. Az iránysugárzó rögzítése az antennatartó póznán

   16. 7. Faszerkezet, mint az antennaelemek tartója

 

17. Rövidített elemekkel működő irányhatású antennák

   17. 1. A VK2AOU-féle miniatűr beam

   17. 2. Miniatűr beam W8YIN szerint

   17. 3. Horgászbotokból kialakított és elforgatható, rövidített iránysugárzó, a 10m-es sávra

 

18. Többsávos iránysugárzók

   18. 1. G4ZU háromsávos, elforgatható iránysugárzója

         18. 1. 1. A táplált antennaelem

         18. 1. 2. A többsávos parazita-antennaelem

         18. 1. 3. A G4ZU-beam teljes elrendezése

         18. 1. 4. Biztonságosan megépíthető háromsávos beam

         18. 1. 5. Az átalakított G4ZU-beam

   18. 2. A háromsávos VK2AOU-beam

         18. 2. 1. Az egyes részek méretezése

         18. 2. 2. A hangolás

   18. 3. A DL1FK-féle háromsávos beam (A 30651 sz.. NSZK-szabadalom)

         18. 3. 1. A táplált antennaelem

         18. 3. 2. A táplálás

         18. 3. 3. A Parazita-elemek

         18. 3. 4. A hangolás

   18. 4. A háromsávos W3DZZ-beam

         18. 4. 1. Működése

         18. 4. 2. A gyakorlati antenna

   18. 5. Beskatulyázott kétsávos Yagi-antennák a 20 és 15m-es sávra

         18. 5. 1. Kétsávos Yagi-antenna 3U és 15 m-re KH6OR szerint

         18. 5. 2. Beskatulyázott kétsávos Yagi-antenna 20 és 15m-re

   18. 6. Beskatulyázott kétsávos Yagi-antenna 15 és 10m-re

   18. 7. Egyszerű kompromisszumos többsávos antennák

         18. 7. 1. A háromsávos Maria Maluca antenna

         18. 7. 2. Egyszerű kétsávos változatok

   18. 8. A háromsávos cubical quad antenna

         18. 8. 1. Az antennaelemem

         18. 8. 2. A táplálás

         18. 8. 3. A hangolás

   18. 9. A háromsávos CQ-PA-quad

   18. 10. A háromsávos, egyszerű hurokkal ellátott quad

         18. 10. 1. A háromsávos quad elektromos koncepciója

         18. 10. 2. VK2AOU konstrukciós megoldása

         18. 10. 3. A háromsávos quad antenna behangolása

   18. 11. Többsávos delta loop antennák

         18. 11. 1. Beskatulyázott többsávos delta loop antennák

         18. 11. 2. Egyszerű hurokkal ellátott rövidített kétsávos delta loop

         18. 11. 3. A háromsávos delta loop

 

19. Függőlegesen polarizált rövidhullámú antennák

   19. 1. A jó földelés

   19. 2. A negyedhullámú függőleges sugárzók jellemző adatai

   19. 3. A függőleges antennák sugárzási tulajdonságai

   19. 4. A körsugárzó függőleges antennák szerkezeti változatai

         19. 4. 1. A groundplane antenna

                  19. 4. 1. 1. A földelt groundplane

                  19. 4. 1. 2. A triple leg antenna

                  19. 4. 1. 3. A többvezetős groundplane

                  19. 4. 1. 4. Tanácsok az egyszerű groundplane antennák méretezéséhez

                  19. 4. 1. 5. A meghosszabbított groundplane

                  19. 4. 1. 6. A rövidített groundplane

                  19. 4. 1. 7. A kapacitív terhelésű groundplane

         19. 4. 2. Függőleges félhullámú sugárzók és dipólus-sorok

                  19. 4. 2. 1. A félhullámú függőleges dipólus

                  19. 4. 2. 2. A végükön táplált függőleges félhullámú sugárzók

                  19. 4. 2. 3. Végtáplálású függőleges dipólus-sorok

   19. 5. Függőlegesen polarizált, irányhatású antennák

         19. 5. 1. A kételemes függőleges sugárzók

         19. 5. 2. Kicserélhető elemekkel felszerelt kételemes függőleges sugárzó

         19. 5. 3. A quick heading beam

   19. 6. Függőlegesen polarizált antennák többsávos üzemre

         19. 6. 1. Átkapcsolható háromsávos groundplane-antennák

         19. 6. 2. Átkapcsoló nélküli négysávos groundplane

         19. 6. 3. T2FD függőleges, soksávos antennája

         19. 6. 4. Átkapcsolható hosszabbító tekerccsel ellátott, többsávos groundplane-antennák

         19. 6. 5. Soksávos rezgőkörökkel ellátott, függőleges soksávos antennák

         19. 6. 6. Többsávos rezgőkörökkel ellátott, háromsávos groundplane a 10, 15 és 20m-es sávra

         19. 6. 7. Több sávos rezgőkörökkel ellátott kétsávos groundplane a 80 és a 40m-es sávokra

   19. 7. A DDRR-antenna

 

20. A megfelelő rövidhullámú antenna kiválasztása

   20. 1. A DX-vadászok legjobb antennája

   20. 2. A nyereségadatok jelentősége

 

21. Ultrarövid hullámú antennák

   21. 1. Az ultrarövid hullámú antennák polarizációja

   21. 2. Tanácsok az ultrarövid hullámú antennák megépítéséhez és felhasználásához

   21. 3. A legcélszerűbb URH-antenna kiválasztása

 

22. Hosszsugárzók a 2m-es sávra

   22. 1. Kételemes irányított antennák

         22. 1. 1. A parazita-reflektoros, kételemes antenna

         22. 1. 2. A HB9CV antenna a 2m-es sávra

   22. 2. Rövid Yagi-antennák

         22. 2. 1. Háromelemes Yagi-antennák

         22. 2. 2. Hatelemes Yagi antenna

         22. 2. 3. Kilencelemes Yagi-antenna

   22. 3. Hosszú Yagi-antennák

         22. 3. 1. Ötelemes, optimális nyereségű hosszú Yagi-antennák

         22. 3. 2. Kilencelemes hosszú Yagi-antenna

         22. 3. 3. Tízelemes hosszú Yagi-antenna

         22. 3. 4. Tizenegy elemes hosszú Yagi-antenna

         22. 3. 5. Huszonnégy elemes kifeszített hosszú Yagi-antenna

   22. 4. Emeletes Yagi-antennák

         22. 4. 1. Az emeletek közötti távolság

         22. 4. 2. Az emeletes Yagi-antennák táplálása

         22. 4. 3. 6/6 elrendezésű emeletes Yagi-antenna OH 2 EW szerint

         22. 4. 4. 4/4 elrendezésű emeletes rövid Yagi-antennarendszer

         22. 4. 5. 4/4 elrendezésű emeletes Yagi-antenna DL3FM szerint

         22. 4. 6. Négyszintes, 4/4/4/4 elrendezésű emeletes Yagi-antenna

         22. 4. 7. Emeletes hosszú Yagi-antennák

                  22. 4. 7. 1. Az 5/5 felépítésű kétszintes hosszú Yagi-antenna

 

23. Csoportantennák a 2 m-es sávra

   23. 1. A csoportantennák táplálása

   23. 2. Reflektoros csoportantennák

   23. 3. Reflektorfalas csoportantennák

   23. 4. A csoportantennák a gyakorlatban

         23. 4. 1. A 12-elemes csoportantenna

         23. 4. 2. A 16-elemes csoportantenna

         23. 4. 3. HB9CV csoportantennája

 

24. Yagi-antennák és csoportsugárzók a 70 cm-es amatőrsávra

   24. 1. Egy négyelemes, nagy sávszélességű Yagi-antenna

   24. 2. A négyelemes, gamma-illesztésű Yagi-antenna

   24. 3. Egy hatelemes Yagi-antenna 435MHz-re

   24. 4. A kilencelemes hosszú Yagi-antenna

   24. 5. A 15-elemes hosszú Yagi-antenna DL0SZ szerint

   24. 6. A 18-elemes széles sávú, hosszú Yagi-antenna

   24. 7. 12-elemes csoportsugárzó a 70cm-es sávra

 

25. Ultrarövid hullámú és deciméteres hullámú körsugárzó antennák

   25. 1. Függőlegesen polarizált ultrarövid hullámú körsugárzók

         25. 1. 1. A koaxiális antenna

         25. 1. 2. A függőleges félhullámú sugárzó

         25. 1. 3. Az 5/8λ. hosszúságú sugárzó

         25. 1. 4. A széles sávú discone körsugárzó

         25. 1. 5. A 145MHz-es DDRR-antenna

         25. 1. 6. Függőlegesen polarizált, emeletes körsugárzók

   25. 2. Vízszintesen polarizált ultrarövid hullámú körsugárzók

         25. 2. 1. A gyűrűs dipólus (hálóantenna)

         25. 2. 2. A szögesített hajlított dipólus

         25. 2. 3. A keresztdipólus

         25. 2. 4. A superturnstile vagy más néven batwing-antenna

         25. 2. 5. A máltai kereszt alakú antenna

         25. 2. 6. A "nagy kerék" (the big wheel)

         25. 2. 7. A körsugárzó kettős tekercsantenna

 

26. Különleges alakú méteres és deciméteres hullámú antennák

   26. 1. Felületi dipólusok és kombinációik

         26. 1. 1. A pillangóantenna

         26. 1. 2. A legyeződipólus

         26. 1. 3. Az egyszerősített tölcsérsugárzó

   26. 2. Reflektorfalas antennák

         26. 2. 1. Reflektorfalas, széles sávú antennák

         26. 2. 2. Emeletes, reflektorfalas, széles sávú dipólusok

         26. 2. 3. Sarokreflektoros dipólus (corner reflektor)

   26. 3. Különlegesebb alakú hosszsugárzók

         26. 3. 1. A backfire-antenna

         26. 3. 2. A helical-antenna

         26. 3. 3. Logaritmikusan periódusos antennák

   26. 4. Résantennák

 

27. Rövidhullámú antennatípusok a méteres és a deciméteres hullámok tartományában

   27. 1. Emeletes V-antenna deciméteres hullámokra

   27. 2. Rombuszantennák méteres és deciméteres hullámokra

   27. 3 Az ultrarövid hullámú cubical quad

         27. 3. 1. Az egyszerű cubical quad

         27. 3. 2. Az emeletes cubical quad

         27. 3. 3. Quadcsoport a 2m-es sávra

         27. 3. 4. Hibrid kettős quad DL7KM szerint

         27. 3. 5. A négyes quadsorozat

   27. 4. Az ultrarövid hullámú ringbeam

 

28. Amatőrantennák mozgó állomásokhoz

   28. 1. A hordozható rádióállomások antennái

   28. 2. Rövidhullámú antennák mozgó állomásokra

         28. 2. 1. A rövidített függőleges sugárzók mechanikai kivitelezése

         28. 2. 2. A rövidített függőleges sugárzó elektromos tulajdonságai

                  28. 2. 2. 1. A rövidített negyedhullámú sugárzók hosszabbító tekercse

                  28. 2. 2. 2. A rövidített függőleges sugárzók illesztése a tápvezetékhez

                  28. 2. 2. 3. Méretezési adatok a mechanikailag rövidített mozgóantennákhoz

                  28. 2. 2. 4. Megoszló induktivitású, rövidített függőleges antennák (tekercsantennák)

   28. 3. Ultrarövid hullámú antennák mozgó állomásokhoz

         28. 3. 1. Függőlegesen polarizált ultrarövid hullámú mozgóantennák

         28. 3. 2. Vízszintesen polarizált ultrarövid hullámú mozgóantennák

   28. 4. Rókavadászati antennák

         28. 4. 1. Iránymérő antennák a 80 m-es sávra

         28. 4. 2. Iránymérő antennák a 2m-es rókavadászatokhoz

 

29. Rádióműsor és tv vételére alkalmas antennák

   29. 1. Hullámterjedés az amplitúdómodulációs műsoradók egyes hullámtartományaiban

         29. 1. 1. A rövidhullámok terjedési sajátságai

         29. 1. 2. A középhullámok terjedési sajátságai

         29. 1. 3. A hosszúhullámok terjedési sajátságai

   29. 2. Rövid-, közép- és hosszúhullámú műsoradók vételére alkalmas antennák

         29. 2. 1. Magasantennák

                  29. 2. 1. 1. L- és T-antenna közép- és hosszúhullámra

                  29. 2. 1. 2. Zavarszegény l antenna műsorvételre

                  29. 2. 1. 3. Függőleges rúdból kialakított és árnyékolt levezető kábellel ellátott magasantenna

                  29. 2. 1. 4. Széles sávú rövidhullámú vevőantennák

         29. 2. 2. Ferritrudas antennák

         29. 2. 3. Autóantennák

   29. 3. Tv-vételre alkalmas antennák

         29. 3. 1. Az egyelemes antenna

         29. 3. 2. A kételemes antenna

         29. 3. 3. A háromelemes Yagi-antenna

         29. 3. 4. A négyelemes Yagi antenna

         29. 3. 5. A hatelemes csatornacsoportos Yagi-antenna

         29. 3. 6. A nyolcelemes Yagi-antenna

         29. 3. 7. A kilencelemes Yagi antenna

         29. 3. 8. A 13-elemes csatornacsoportos Yagi-antenna

         29. 3. 9. A húszelemes csatornacsoportos Yagi-antenna

         29. 3. 10. Csoportantennák tv-vételre

         29. 3. 11. Emeletes Yagi-antennák tv-vételre

         29. 3. 12. Deciméteres hullámú tv-antennák

                  29. 3. 12. 1. Deciméteres hullámú Yagi-antennák

                  29. 3. 12. 2. Reflektorfal elé szerelt, deciméteres hullámú, egészhullámú pillangódipólusok

                  29. 3. 12. 3. Sarokreflektoros antenna a deciméteres hullámú tv-műsorok vételére

                  29. 3. 12. 4. További széles sávú, deciméteres hullámú tv-antennák

   29. 4. Ultrarövid hullámú rádióműsor vételére alkalmas antennák

   29. 5. Baluntranszformátor tv-antennákhoz és az ultrarövid hullámú rádióműsorok vevőantennáihoz

 

30. A zavaró sugárzások elfojtása

   30. 1. A zavarelhárítás általános szempontjai

   30. 2. A rádiózavarok elhárítása

         30. 2. 1. Az aluláteresztő szűrő

         30. 2. 2. A felüláteresztő szűrő

         30. 2. 3. A sáváteresztő szűrő

         30. 2. 4. A sávszűrő szűrő

         30. 2. 5. Gyakorlatilag megvalósított antennaszűrők

 

31. Antennamérő készülékek

   31. 1. A grid dip mérő és a hasonló rezonanciavizsgáló készülékek

         31. 1. 1. Egycsöves kapcsolások univerzális felhasználásra

         31. 1. 2. UHF grid dip mérő

         31. 1. 3. Csővoltmérővel egybeépített grid dip mérő

         31. 1. 4. Tranzisztoros dipmérő

   31. 2. Iránycsatolók és reflektomérők

         31. 2. 1. Az iránycsatoló jellemző adatai

         31. 2. 2. Reflektomérő-kapcsolások és gyakorlati megvalósításuk

                  31. 2. 2. 1. A Mickey match

                  31. 2. 2. 2. Merev vezetőkből kialakított reflektomérők

                  31. 2. 2. 3. A reflektomérők beállítása és hitelesítése

   31. 3. Állóhullámjelző szimmetrikus tápvezetékekhez

         31. 3. 1. Kétlámpás indikátor szalagvezetékekhez (twin lamp)

         31. 3. 2. Nagyfrekvenciás feszültségjelzők, mint állóhullám-indikátorok

   31. 4. A hasított tápvonal

   31. 5. Hídkapcsolások az illesztés mérésére

         31. 5. 1. Az antennaszkóp

         31. 5. 2. A match maker

         31. 5. 3. Rögzített értékű mérőellenállással működő illesztésmérő hidak

   31. 6. Térerősségjelző készülék

   31. 7. Egyszerű készülékek a nagyfrekvenciás áramok és feszültségek mérésére

   31. 8. Műantennák

   31. 9. Csillapítótagok

 

32. Antennamérések az amatőr-gyakorlatban

   32. 1. Az állóhullámok mérése reflektomérővel

   32. 2. Nagyfrekvenciás hídkapcsolások az antennák mérési gyakorlatában

         32. 2. 1. A rezonanciahossz és a rövidülési tényező meghatározása tetszés szerinti nagyfrekvenciás vezetékeken

         32. 2. 2. Az antennák bemeneti ellenállásának meghatározása

   32. 3. Rezonanciamérések a grid dip mérő felhasználásával

   32. 4. Az irányhatású antennák méréstechnikai ellenőrző vizsgálata

 

33. Törvényes rendelkezések és ajánlások az antennák felszerelésért

   33. 1. A TGL 200--7051. sz. NDK-szabvány

            Külső antennák

            Belső antennák és a velük egyenértékűnek tekintendő antennák

            Antennavezeték

            Földelők

            Földelővezetékek

            Vezetékfektetés

            Összekötési pontok

            Túlfeszültség elleni védelem

            Az átívelési helyek méretezése

   33. 2. A villamos berendezések feszültsége elleni védelem

            A helyhez kötött berendezések közötti távolságok

            Védelmi intézkedések az árnyékolt nagyfrekvenciás vezetékhez és antennaerősítőhöz csatlakozó antennákra

   33. 3. Fokozott biztonságú antenna berendezések

   33. 4. Üzembiztonság

 

34. Új antennakonstrukciók

   34.1. Kis helyen elférő és nagy teljesítőképességű antennák 80 és 40 méterre

         34.1.1. Térbelileg rövidített többsávos dipólusok

         34.1.2. A javított, kábeles táplálású négysávos Windom-antenna

         34.1.3. Egy többsávos delta-loop kombináció

   34.2. A háromsávos kalickaantenna DK 4 NA. szerint

   34.3. A 2 m-es DL7KM-beam

   34.4. Cirkulárisan polarizált Yagi-antennák

   34.5. 15-elemes hosszú Yagi-rendszer a 70 cm-es amatőrsávra

 

35. CB-antennák

   35.1. 27 MHz-es antennák és számításuk

         35.1.1. Függőlegesen polarizált antennák a 27 MHz-es sávra

         35.1.2. Vízszintesen polarizált antennák a 27 MHz-es sávra

   35.2. 80 MHz-es antennák

         35.2.1. Függőlegesen polarizált antennák a 80 MHz-es sávra

         35.2.2. Vízszintesen polarizált antennák a 80 MHz-es sávra

   35.3. 160 MHz-es antennák

         35.3.1. Függőlegesen polarizált antennák a 160 MHz-es sávra

         35.3.2. Vízszintesen polarizált antennák a 160 MHz-es sávra

   35.4. 450 MHz-es antennák

 

36. Függelék

   36.1. táblázat. A frekvencia és a hullámhossz átszámítása

   36.2. táblázat. A hullámhossz és a frekvencia átszámítása a 10. . .100 m-es tartományban, 0,1 m-enként

   36.3. táblázat. Az amatőrsávok

   36.4. táblázat. Az amatőrsávok frekvenciáinak felharmonikusai MHz-ben

   36.5. táblázat. A sugárzók mechanikai hossza a rövidhullámú amatőrsávok tartományában, félhullámos lépcsőkben

   36.6. táblázat. Az antennaelemek hosszának átszámítása »/2 és 1»-ra vonatkoztatva

   36.7. táblázat. Viszonylagos feszültség-, áram- és teljesítményarány decibelben

   36.8. táblázat. Feszültség-, áram- és teljesítményarány neperben

   36.9. táblázat. A neper átszámítása decibelre és a decibel átszámítása neperre

   36.10. Az OIRT tv-csatornák

   36.11. táblázat. A CCIR tv-csatornák

   36.12. táblázat. A DMH tv-csatornák

   36.13. táblázat. Nagy-Britannia televízió tartományai

   36.14. táblázat. Franciaország televízió tartományai

   36.15. táblázat. Olaszország televízió tartományai

   36.16. táblázat. Német koaxiális kábelek (NDK)

   36.17. táblázat. Német árnyékolt, szimmetrikus kéthuzalos vezetékek (lapos szalagvezetékek) (NDK)

   36.18. táblázat. Német szimmetrikus kéthuzalos vezetékek (lapos szalagvezetékek) (NDK)

   36.19. táblázat. Szovjet koaxiális kábelek

   36.20. táblázat. Amerikai koaxiális kábelek

   36.21. táblázat. Műanyag dieliktrikumú kéthuzalos vezetékek. Amerikai típusok (Amphenol)

   36.22. táblázat. Magyar koaxiális kábelek

   36.23. táblázat. Angol és amerikai hosszegységek metrikus egységben kifejezett értékei

   36.24. táblázat. Az angolszász láb és hüvelyk átszámítása méterre

   36.25. táblázat. A hüvelyk tört részeinek és tizedes törtben kifejezett értékeinek átszámítása milliméterre

   36.26. táblázat. Amerikai és angol huzalméretek és a megfelelő átmérőérték hüvelykben és milliméterben

   36.27, táblázat. A Magyar Kábel Művek által gyártott antennavezetékek és antennalevezető adatai 

 

Tárgymulató