Menu

Karl Rothammel

Antennaköny

Előszó az eredeti mű 7. kiadásához

 

Már régen felismerték a rádióamatőrök, hogy berendezéseikkel csak jó antenna használatával érhetnek el sikereket. Jelenleg még fokozottabb mértékben helyes ez a felismerés, mert a túlzsúfolt amatőr­ sávokban egyszerűen nem lehet észrevenni a gyenge jeleket, gyakran a különösen ritka hívójeleket sem! Régi jelszó, hogy „a jó antenna a legjobb nagyfrekvenciás erősítő", és minden rádióamatőr előbb vagy utóbb rájön arra, hogy csak jó antennaberendezéssel lehet reménye sportszerű sikerekre.

Olyan antenna, amely minden körülmények között optimális eredményeket tesz lehetővé, sajnos nincsen. Az amatőr előtt mindig felvetődik hát a súlyos kérdés, hogyan választhatja ki magának a lehetséges antennaformák sokaságából azt a típust, amely a helyi adottságok és az anyagi lehetőségek figyelembevételével a legnagyobb mértékben kielégítheti követelményeit.

Ezzel az antennakönyvvel elsősorban a kezdő amatőröknek akarunk az antennakérdésekben tanácsokat adni. Ugyanakkor az „öreg rókáknak" is a segítségükre kívánunk lenni, és egy olyan kézikönyvet kezükbe adni, amely az amatőrrádiózás szempontjából dokumentálja az antennatechnika nemzetközi szintjét.

Különösen nagy súlyt fektettünk magyarázataink érthetőségére. Ezért az elméletet tudatosan egyszerűsítettük, a gyakorlati vonatkozásokat viszont részletesen tárgyaltuk. Az antennakönyv eddigi kiadásai iránt megnyilvánuló nagy érdeklődésből megtudtuk, hogy az ismeretterjesztésnek ez a gyakorlatias módszere nemcsak a saját amatőreink körében talál visszhangra.

Ezt a 7. kiadást teljesen átdolgoztuk és nagymértékben kibővítettük. Számos konstrukciós újdonság  gépjárműantennákról, a mellett részletes adatokat talál benne az Olvasó, a rókavadászati antennákról, a deciméteres hullámú antennákról, megismeri belőle az antennamérések készülékeit. Mindehhez gyakorlati táblázatok is járulnak, kidolgozott numerikus példák. Reméljük, hogy ez a könyv minden Olvasójának lehetővé teszi a tárgyalt szakterület jelenlegi helyzetének alapos megismerését.

Bárcsak hozzájárulhatna ez az antennakönyv Német Demokratikus Köztársaságunkban tevékenykedő rádiósportolóink és általában a rádió iránt érdeklődő olvasóink szaktudásának további elmélyítéséhez és ezáltal feladataik jobb elvégzéséhez!

Sonneberg

Karl Rothammel  (DM 2 ABK)

 

 

 

Amennyiben valamilyen hibát találsz a már elkészült részekben, vagy valami kérdésed, vagy véleményed van a könyvvel kapcsolatban, írjál e-mailt, vagy megtalálsz az S8-on. Ha nem vagy rádióamatőr de szeretnél valamilyen antennát építeni, Skype-n is hívhatsz. Ha tudok segítek.

 

Tartalom